Verzorgingsgebied

Uitvaartverzorging Watse Elzinga, verzorgt de uitvaarten van de leden van:

Uitvaartvereniging: Plaats:
De Laatste Eer Blije
Brantgum / Waaxens Brantgum-Waaxens
Dokkum e.o. Dokkum
De Laatste Eer Ferwert
De Laatste Eer Hantum-Hantumeruitburen
Helpt Elkander Hegebeintum
De Laatste Eer Holwert
De Laatste Eer Nes (D)

Uitvaartverzorging Ruurd Verbeek, verzorgt de uitvaarten van de Leden van:

Uitvaartvereniging: Plaats:
Helpt Elkander Metslawier
Gedenkt Te Sterven Engwierum

Hulpbode bij onderstaande uitvaartverenigingen.

Uitvaartzorg Zeilinga, verzorgt de uitvaarten van de leden van:

Uitvaartvereniging: Plaats:
En Hij Stierf Broeksterwâld / de Falom
De Laatste Eer Burdaard
Damwoude e.o. Damwâld
Dokkum e.o. Dokkum
De Laatste Eer Niawier-Wetsens
De Laatste Eer Oostrum
De Laatste Eer Aldwâld
De Laatste Eer Paesens-Moddergat
Gedenk Te Sterven Rinsumageast
Gedenk Te Sterven Twijzelerheide , reserve
De Laatste Eer Raard
De Laatste Eer Wierum
Begrafenisvereniging: Plaats:
Wouterswoude e.o. Wâlterswâld