De uitvaart

Een sterfgeval is al droevig genoeg. Daarom zorgt uitvaartzorg Noord-Oost Friesland ervoor dat u weet wie u moet bellen (ook te vinden onder kopje “verzorgingsgebied). Een uitvaart wordt samen met u als nabestaande geregeld op een adres thuis of waar iedereen het beste bij elkaar kan komen.

Om u de zorg uit handen te nemen, gaan wij met u als familie of nabestaanden, rustig om de tafel en de eerste belangrijke wensen doornemen en voor u regelen. In de dagen die volgen hebben wij met u nog vele malen contact en zorgen ervoor dat de laatste vermoedelijke wensen van een overledene geregeld wordt. Als u ons belt, weet dan dat er pas aan de laatste zorg mag worden begonnen als de arts een natuurlijk overlijden heeft geconstateerd.
Als uw dierbare is overleden, is dat droevig, maar wij willen toch willen we met nadruk aangeven, dat deze ‘lijkschouwing’ zoals dat heet, goed gebeurd. Een arts is de enige persoon die hiervoor is op geleidt.